wydeptywać


wydeptywać
Wydeptywać ścieżkę (ścieżki) do kogoś, dokądś «cierpliwie szukać sposobu osiągnięcia jakiegoś celu»: Ujął się także za nami, które pozbawione obrony urzędowych organów i nie potrafiąc bronić się same mogłyśmy jedynie wydeptywać ścieżki do urzędów i instytucji. Polityka 21/2000.
Wydeptane ścieżki zob. ścieżka 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wydeptywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wydeptywaćtuję, wydeptywaćtuje, wydeptywaćany {{/stl 8}}– wydeptać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, wydeptywaćam, wydeptywaća, wydeptywaćają, wydeptywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wydeptać — Wydeptywać ścieżkę (ścieżki) do kogoś, dokądś «cierpliwie szukać sposobu osiągnięcia jakiegoś celu»: Ujął się także za nami, które pozbawione obrony urzędowych organów i nie potrafiąc bronić się same mogłyśmy jedynie wydeptywać ścieżki do urzędów …   Słownik frazeologiczny

  • ścieżka — 1. Być z kimś na wojennej ścieżce «żyć z kimś w niezgodzie, postępować wobec kogoś nieżyczliwie» 2. Ścieżka legislacyjna «działanie zmierzające do ustanowienia przepisów prawnych»: (...) projekt nowej ustawy o radiofonii i telewizji (...) po… …   Słownik frazeologiczny

  • wydeptać — dk IX, wydeptaćpczę (wydeptaćpcę), wydeptaćpczesz (wydeptaćpcesz), wydeptaćdepcz, wydeptaćał, wydeptaćany wydeptywać ndk VIIIa, wydeptaćtuję, wydeptaćtujesz, wydeptaćtuj, wydeptaćywał, wydeptaćywany 1. «ugnieść, ubić, zniszczyć chodzeniem,… …   Słownik języka polskiego

  • wydeptać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wydeptywać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień